Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türkiye Bilimsel Araştırmalar ve Koruyucu Hekimlik Kongresi , TÜBİKON 2020 Kongremiz Ekim 2021 Yılına Ertelenmiştir.

2-5 Aralık 2020 TÜBİKON 2020 yıl sonu toplantısında görüşmek üzere.

Dr. Mehmet Gökhan Kara

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Nevrez Koylan

Kongre Onursal Başkanı