Bildiri Gönderimi

Kongremize bildiri gönderimi elektronik posta ile sağlanacaktır. Elektronik ortamda gönderim için yunus.ozsumbul@ethiccon.com adresine mail atmanızı önemle rica ederiz..

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 15 Ekim 2023
Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir.
Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak kriterler:

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Bildiri konuları;

 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Bildiri özeti en fazla 2.500 karakter olmalıdır.
 • Bildirilere en fazla 1 adet tablo/grafik ve 1 adet fotoğraf yüklenebilecektir.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;
  o Amaç
  o Yöntem
  o Bulgular
  o Sonuç
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin (sunum yapacak yazarın) kongre kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.

Sözlü Sunum Hazırlanması
Sunumu yapacak kişinin kongre kaydı olması gerekmektedir. Sunumlar, 5 dk sunum 5 dk tartışma şeklinde yapılacaktır. Sunum tarihi ve saati daha sonra bildirilecektir. 1 yazar/sunum yapacak hekim en fazla 3 bildiri sunabilir.

KABUL YAZISI
Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, poster sunumu için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir.

1 Kasım 2023 tarihine kadar bildirinin kabul edildiğini belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.