Ana Konular

AİLE HEKİMLİĞİ SALONU

 • ANNE SÜTÜ VE EK GIDAYA GEÇİŞ
 • ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
 • ÇOCUKLARDA ANEMİ TANI VE TEDAVİSİ
 • ÇOCUKLARDA DERMATİTLER
 • ÇOCUKLARDA DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
 • ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARI
 • ÇOCUKLARDA PARAZİTER HASTALIKLAR
 • ÇOCUKLARDA SIVI TEDAVİSİ
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMALARI
 • ÇOCUKTA AKILCI İLAÇ KULLANIMI, ANTİBİYOTİKLER
 • HUZURSUZ BEBEK, İNFANTİL KOLİK
 • DERMATOFİTOZLAR
 • SEBOREİK DERMATİT VE KEPEKLENME
 • SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI
 • UYUZ VE BİT HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ
 • YARA TEDAVİSİ VE BAKIMI
 • AİLE HEKİMLİ PRATİĞİNDE HIV ENFEKSİYONU
 • COVİD-19 PANDEMİSİ
 • VİRAL HEPATİTLER
 • AKUT BEL, BOYUN VE SIRT AĞRILARI
 • BİRİNCİ BASAMAKTA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR
 • EKLEM HASTALIKLARINDA BESLENME DESTEK ÜRÜNLERİ KULLANIMI
 • KRONİK VENÖZ YETMEZLİK, HEMOROİD VE VARİSLER
 • KOAH, ASTIM TANI, TEDAVİSİ, TAKİBİ
 • BİRİNCİ BASAMAKTA GÖRME MUAYENESİ
 • GÖZ HASTALIKLARI VE KIRMIZI GÖZ
 • ANEMİ TANI VE TEDAVİSİ
 • BARSAK ENFEKSİYONLARI, AGE TANI VE TADAVİSİ
 • FONKSİYONEL BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBS, İSHAL, KABIZLIK)
 • GASTRİT VE GÖRH TEDAVİSİ
 • GERİATRİK HASTA TAKİBİ
 • HİPERLİPİDEMİ
 • HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ
 • KALP SAĞLIĞI VE ARİTMİ
 • KARACİĞER VE SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
 • TİP 1 VE TİP 2 DİYABET HASTALIĞI
 • TİROİD BEZİ HASTALIKLARI
 • VİTAMİN, MİNERAL VE DİĞER GIDA TAKVİYELERİ
 • AİLE PLANLAMASI VE KONTRASEPSİYON
 • GEBELİK DÖNEMİNDE GIDA TAKVİYELERİ
 • GEBELİKTE BULANTI KUSMA VE DESTEK TEDAVİSİ
 • KADINLARDA GENİTAL ENFEKSİYONLAR TANI VE TADAVİSİ
 • MENSTRUAL DÜZENSİZLİKLER
 • AĞIZ KOKUSU VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI
 • KULAK ENFEKSİYONLARI VE BUŞON
 • ÖKSÜRÜK
 • SOLUNUM YOLU ALLERJİK HASTALIKLARI
 • ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
 • ARI ÜRÜNLERİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
 • AİLE HEKİMLİĞİNDE KANSER TARAMALARI
 • CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
 • D VİTAMİNİ, B12 VİTAMİNİ, ÇİNKO, MAGNEZYUM EKSİKLİKLERİ
 • ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA
 • OBEZİTE İLE MÜCADELE
 • PROBİOTİK VE PREBİYOTİKLER
 • SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN VİTAMİN MİNERAL VE DİĞER BESİN TAKVİYELERİ
 • TÜTÜN KULLANIMI ZARARLARI VE SİGARA BIRAKMA
 • BAŞ AĞRISI VE MİGREN
 • VERTİGO VE BAŞ DÖNMESİ
 • BİRİNCİ BASAMAKTA NÖROLOJİ MUAYENESİ
 • AKLI MELEKE RAPORLARI VE MUAYENE
 • DEPRESYON – ANKSİYETE
 • BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ
 • EREKTİL DİSFONKSİYONLAR
 • İNKONTİNANS TANI VE TEDAVİSİ
 • ZEHİRLENMELER VE ACİL

 

PEDİATRİ SALONU

 • ANNE SÜTÜ VE EK GIDAYA GEÇİŞ
 • ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
 • ÇOCUKLARDA ANEMİ TANI VE TEDAVİSİ
 • ÇOCUKLARDA DERMATİTLER
 • ÇOCUKLARDA DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
 • ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARI
 • ÇOCUKLARDA PARAZİTER HASTALIKLAR
 • ÇOCUKLARDA SIVI TEDAVİSİ
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMALARI
 • ÇOCUKTA AKILCI İLAÇ KULLANIMI, ANTİBİYOTİKLER
 • HUZURSUZ BEBEK, İNFANTİL KOLİK
 • DERMATOFİTOZLAR
 • SEBOREİK DERMATİT VE KEPEKLENME
 • SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI
 • UYUZ VE BİT HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ
 • COVİD-19 PANDEMİSİ
 • KOAH, ASTIM TANI, TEDAVİSİ, TAKİBİ
 • BİRİNCİ BASAMAKTA GÖRME MUAYENESİ
 • GÖZ HASTALIKLARI VE KIRMIZI GÖZ
 • ANEMİ TANI VE TEDAVİSİ
 • BARSAK ENFEKSİYONLARI, AGE TANI VE TADAVİSİ
 • FONKSİYONEL BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBS, İSHAL, KABIZLIK)
 • AĞIZ KOKUSU VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI
 • KULAK ENFEKSİYONLARI VE BUŞON
 • ÖKSÜRÜK
 • SOLUNUM YOLU ALLERJİK HASTALIKLARI
 • ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
 • ARI ÜRÜNLERİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
 • D VİTAMİNİ, B12 VİTAMİNİ, ÇİNKO, MAGNEZYUM EKSİKLİKLERİ
 • OBEZİTE İLE MÜCADELE
 • PROBİOTİK VE PREBİYOTİKLER
 • SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN VİTAMİN MİNERAL VE DİĞER BESİN TAKVİYELERİ